Πλατεία Ομονοίας 12 & Πανεπιστημίου, 105 64, Αθήνα
info@opla.gr